Dotační programy

  • 2020:
  • Jihomoravský kraj podpořil nákup nového vybavení. Brzy se můžete těšit na nový koberec ve snoezelenu a do Family pointu zakoupíme novou mikrovlnou troubu. Díky podpoře budeme využívat také nové stohovací židle a stoly na keramice a na nejrůznějším tvoření i akcích pro veřejnost.
  • Nadace Sova nás podpořila zakoupením štítků na jednorázové kelímky
  • Nadace Via v programu Živá komunita podpořila celoroční projekt Javorinka, který bude probíhat od září 2020 do června 2021. V rámci tohoto projektu se uskuteční několik ekologických událostí, na které Vás srdečně zveme
  • 2019:
  • Nadace Sova, která nám v roce 2019 přispěla na zakoupení projektoru a promítacího plátna
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, který nás v roce 2019 podpořil v dotačním programu a díky této podpoře jsme zakoupili nové skříně a výtvarný materiál.