Dotační programy

2022:

Z Jihomoravského kraje jsme získali dotaci na nákup pomůcek pro dramatizaci a rozvoj předčtenářské gramotnosti. Konkrétně se jedná o nákup dětských knih a obrázkových příběhů k dramatizaci. Část peněz je věnována na vybavení ekologické učebny. Můžeme sem koupit sporák, kuchyňský kout, zadržet vodu do nádrží pro napájení dobytka. Podporu jsme získali v dotačním programu Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok 2022

Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA podpořila náš ekologický projekt zaměřený na stavbu ohrady pro dobytek, výsadbu stromů a bělokarpatské luční směsi u nově vznikající ekologické učebny.

Nadace VIA podpořila náš projekt Chaloupka na vršku, ve kterém vzniká maringotka jako ekologická soběstačná učebna.

DM drogerie vybrala a podpořila náš projekt Zpátky ke kořenům. Děkujeme za podporu

https://www.dm.cz/o-spolecnosti/presscentrum/tiskove-zpravy/csr-aktivity/tz-30-let-dm-vitezne-projekty-1453012

 

 

2021:

Nadace VIA ve spolupráci s Českou spořitelnou podpořila nově vznikající komunitní zahradu v Javorníku. Díky této podpoře zhotovíme venkovní posezení a opravíme ohniště.

Jihomoravský kraj v programu „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2021 nás podpořil i v tentokrát. Díky této podpoře jsme do Family pointu zakoupili kojící křeslo a varnou konvici. Na tvoření jsme mohli zakoupit výtvarný a kancelářský materiál. Do snoezelenu jsme zakoupili ortopedickou podlahu Muffík, masážní polokoule a válec na cvičení. A v klubovně berušek máme nové hudební nástroje. Pro čistější prostředí jsme nakoupili čistící a dezinfekční prostředky.

 

Jihomoravský kraj v programu „Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO 2021 podpořil celoroční kroužek pro děti i dospělé Ahoj divočino. Součástí projektu je také práce na zahradě, kterou budeme postupně realizovat, zvelebovat a udržovat.

Na kroužek jsme zakoupili spoustu knih, encyklopedií, odborných a didaktických pomůcek. Součástí je také kancelářská výbava, kterou jsme rozdělili podle jednotlivých výukových oblastí do šanonů.

Na zahradu jsme mohli zakoupit nádrž na dešťovou vodu, multifunkční přístroj na údržbu zeleně. Pro děti i dospělé máme nové zahrádkářské a zahradnické nářadí, kolečka pro děti, kaskádové květináče na jarní výsadbu, kompostér, odpadkové koše na třídění odpadů, skládací regál.

Vybudovali jsme svahové květinové záhony, v zahradě vysadili ovocné stromy a keře. Na prolézání dětí jsme vytvořili kamennou zídku, která bude současně sloužit pro vyhřívání obojživelníků. S rodiči jsme vyrobili vyvýšené záhony, do kterých jsme zasadili angrešt a rybíz. V zadní části byl vytvořen myslový chodník, který bude vyplněn na jaře. Tatínci vyrobili hmyzí hotel, který taktéž s dětmi doplníme na jaře. Na druhé straně zahrady byly vysazeny nové bylinky a vytvořena kompletní zahrádka.

V rámci spoluúčasti jsme zakoupili zahradní domek, elektrocentrálu a zahradní lavičky pro děti, které budou současně sloužit k námětovým hrám /letadlo, loď a auto/.

2020:

  • Jihomoravský kraj podpořil nákup nového vybavení. Brzy se můžete těšit na nový koberec ve snoezelenu a do Family pointu zakoupíme novou mikrovlnou troubu. Díky podpoře budeme využívat také nové stohovací židle a stoly na keramice a na nejrůznějším tvoření i akcích pro veřejnost.
  • Nadace Sova nás podpořila zakoupením štítků na jednorázové kelímky
  • Nadace Via v programu Živá komunita podpořila celoroční projekt Javorinka, který bude probíhat od září 2020 do června 2021. V rámci tohoto projektu se uskuteční několik ekologických událostí, na které Vás srdečně zveme
  • 2019:
  • Nadace Sova, která nám v roce 2019 přispěla na zakoupení projektoru a promítacího plátna
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, který nás v roce 2019 podpořil v dotačním programu a díky této podpoře jsme zakoupili nové skříně a výtvarný materiál.