Ohebný jazýček

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022 JSME BOHUŽEL KURZ NEOTEVŘELI

Logopedka Mgr. Andrea Kučerová od října 2020 bude pomáhat našim nejmenším s rozvojem řeči a sluchových dovedností. Její cvičení jsou zábavné a perfektně připravené. Propojuje a střídá různé činnosti, aby se děti bavily a učily zároveň.

Z předchozích let, které vedla logopedka paní Kára Kružiová můžeme potvrdit, že se dětem krásně rozvinul fonematický sluch a obohatila se slovní zásoba. Pokroky u dětí jsme viděli také v rozvoji dechu a rozcvičení jejich mimických svalů.

Pro koho je logopedický kroužek určený? Všem dětem, které měly 4 roky a mají problémy s výslovností

Kdy si budou hrát a cvičit? Každou středu od 16:30 do 17:15 hodin

Cena je 1.200,- Kč za pololetí + potvrzení pro pojišťovnu

Sourozenci a rodiče mohou využít:

  • bezplatné hraní v klubovně berušek /v rámci Family pointu pondělí – čtvrtek v době 15:30 – 18:00 hodin/
  • herničku se společenskými hrami /hraní 20,- Kč za rodinu/
  • v jídelničce si můžete uvařit kávu a čaj /dobrovolný příspěvek/