Ohebný jazýček

Logopedka Klárka pomáhá našim nejmenším s rozvojem řeči a sluchových dovedností. Její cvičení jsou zábavné a perfektně připravené. Propojuje a střídá různé činnosti, aby se děti bavily a učily zároveň. Z předchozích let můžeme potvrdit, že se dětem krásně rozvinul fonematický sluch a obohatila se slovní zásoba. Pokroky u dětí jsme viděli také v rozvoji dechu a rozcvičení jejich mimických svalů.