Ochrana osobních údajů

V rámci akcí a aktivit pořádaných Spolkem pro Rodinu, který sídlí v Javorníku, jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí a pravidelných setkání v budově.

Náš klub nenese žádnou zodpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými organizacemi či subjekty.

  1. Zveřejňování fotografií z akcí pořádaných Spolkem (pravidelná setkání v klubovně, mimořádné akce v klubovně i mimo její prostory,…) na webových stránkách, kde nebudou blíže specifikovány jména dětí ani jiné údaje
  2. Zveřejňování fotografií z akcí pořádaných Spolkem (pravidelná setkání v klubovně, mimořádné akce v klubovně i mimo její prostory,…) na webových stránkách a na facebooku, kde nebudou blíže specifikovány jména dětí ani jiné údaje
  3. Zveřejňování fotografií z akcí pořádaných Spolkem (pravidelná setkání v klubovně, mimořádné akce v klubovně i mimo její prostory,…) na tablo, které je veřejně vystaveno v obci Javorník a Velká nad Veličkou, kde nebudou blíže specifikovány jména dětí ani jiné údaje
  4. Zveřejňování fotografií z akcí pořádaných Spolkem (pravidelná setkání v klubovně, mimořádné akce v klubovně i mimo její prostory,…) v časopise Javornické listy, kde nebudou blíže specifikovány jména dětí ani jiné údaje